Je hebt symptomen?

Heb je koorts en/of luchtwegklachten (zoals hoesten en ademhalingsmoeilijkheden)?

 • Blijf thuis
 • Bel je huisarts en vermeld je symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. De huisarts bepaalt via telefonisch consult of je thuis kan uitzieken of naar het ziekenhuis moet.

Huisartsen Drogenbos

Dokter Torck Martine

Fleurbeekstraat 6, 1620 Drogenbos

Telefoon: 02 331 24 44

Dokter Ignat George

Beersellaan 133, 1620 Drogenbos

Gsm: 0476 82 21 99

Dokter Bazi Akram

Grote Baan 44, 1620 Drogenbos

Telefoon: 02 377 01 82

Huisarts Linkebeek (Artsenkring Zennevallei)

Dokter Stéphane Heijmans

Stationstraat 78 - 1630 Linkebeek

Telefoon: 02 383 04 50

Sinds 12 maart zijn nieuwe richtlijnen in werking getreden over het testen van mensen op COVID-19.

Kort samengevat

 • Alleen wie met ernstige luchtwegklachten opgenomen moet worden in een ziekenhuis, zal nog getest worden op COVID-19.
 • Mensen met luchtweginfecties voor wie een ziekenhuisopname niet nodig is, worden niet meer getest, niet door de huisarts en niet door de ziekenhuizen. Bij hen gaan we ervan uit dat ze COVID-19 hebben. De huisarts geeft hen de instructie om thuisisolatie toe te passen.
 • Uitzondering: zorgpersoneel (bv. artsen en verpleegkundigen) dat nodig is voor de zorg zal bij luchtwegklachten wel prioritair getest worden, zodat ze bij negatieve test snel terug in de zorg kunnen worden ingeschakeld.

Werkwijze

 • Iedereen met luchtweginfecties moet thuis te blijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts.
 • De huisarts bepaalt via telefonisch consult of de persoon thuis kan uitzieken of naar het ziekenhuis moet.
 • Waar mogelijk organiseren de huisartsen “triageposten” waar patiënten eerst een klinisch onderzoek kunnen krijgen voor ze naar de spoed worden verwezen. De Artsenkring/Wachtpost Zennevallei, heeft vanaf dinsdag 24/03 een pré-triagepost georganiseerd aan het Sint-Maria ziekenhuis in Halle. In een pre-triagecentrum worden zieken klinisch onderzocht door huisartsen of pediaters. Dit onderzoek kan enkel plaatsvinden op afspraak, gemaakt door de huisarts. Op basis van dat onderzoek worden mensen doorverwezen naar de spoedafdeling of wordt er bepaald dat ze opnieuw naar huis kunnen met de nodige voorzorgsmaatregelen.
 • Wie thuis kan blijven, moet minstens 7 dagen thuisisolatie respecteren en zeker thuis blijven zolang de persoon symptomen heeft. In de thuisisolatie probeert de persoon zich ook zo veel mogelijk af te zonderen van zijn gezinsleden. De persoon wordt niet getest, tenzij het een zorgverlener is die nodig is voor de zorg van patiënten of kwetsbare personen.
 • Wie naar het ziekenhuis moet, wordt daar klinisch onderzocht. Indien ziekenhuisopname nodig is, wordt de persoon getest op COVID-19 om er de behandeling te kunnen op afstemmen.

Contacten van waarschijnlijke patiënten

 • Wie niet ziek is, gaat naar het werk of naar school (met in acht name van hygiënemaatregelen en sociale afstand bewaren waar mogelijk). Er is geen thuisisolatie voor wie geen ziekteklachten heeft.
 • Wie luchtwegklachten heeft, blijft thuis en contacteert de huisarts.
 • Kwetsbare groepen vermijden plaatsen waar vele mensen bijeenkomen. Mensen met chronische aandoeningen of verminderde weerstand vragen het advies van hun behandelende arts of ze het werk/school kunnen hervatten.
 • Contacten van (waarschijnlijke) patiënten worden niet meer opgespoord en gecontacteerd door de artsen infectieziektebestrijding.

Waarom de testen zo prioriteren en beperken?

Er zijn verschillende redenen voor deze aanpassing:

 • Naarmate de uitbraak van COVID-19 zich verder zet, wordt het steeds moeilijker om te bepalen wie getest moet worden. Initieel konden we dat nog duidelijk afbakenen tot mensen met een bepaalde reisgeschiedenis of contact met een besmette persoon + symptomen, maar naarmate er meer regio’s in de wereld met besmettingen zijn en er ook meer lokale besmettingen zijn in eigen land, wordt dat criterium onhoudbaar.
 • We moeten ook de testcapaciteit bewaken. Met de signalen dat de reagentia voor de testen op geraken in de labo’s, wordt het steeds belangrijker de testen te prioriteren en niet meer breed te testen.  
 • Naarmate de griep in ons land afneemt, wordt de kans dat iemand met luchtweginfecties een COVID-19-patiënt heeft, steeds waarschijnlijker.
 • We kunnen de evolutie van de uitbraak op andere manieren volgen: Sciensano gebruikt de surveillancemethode die ze gebruiken om de griepepidemie te volgen, nu ook om de COVID-19-uitbraak te volgen. Sciensano krijgt nu ook dagelijks gegevens van de ziekenhuizen over hospitalisaties.

Openingsuren en contact

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 10
e-mail
info@drogenbos.be