Omgevingsvergunning - Hoe indienen?

Hoe een aanvraag indienen?

Digitaal

De aanvraag voor omgevingsvergunning kan u van thuis uit indienen via www.omgevingsloket.be. Het loket zal u begeleiden bij de samenstelling van het dossier, tevens zijn er ook enkele infofilmpjes met meer hulp. Indien u vragen heeft over de werking van het loket, gelieve dan de helpdesk te contacteren via www.omgevingsloket.be.

Er is ook voor bepaalde aanvragen een snelinvoer mogelijk via het loket.

http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/aanvraag-omgevingsproject-vroegere-stedenbouwkundige-vergunning-enof-milieuvergunning

Analoog

Voor een dossier dat de vereenvoudigde procedure volgt en zonder medewerking architect blijft het mogelijk om een aanvraag op papier in te dienen.

Voorlopig kan er in faciliteitengemeenten nog een aanvraag voor omgevingsvergunning in frans op papier worden ingediend.

Indien u een analoog dossier wenst in te dienen, moet u gebruik maken van de formulieren. Gelieve 2 exemplaren van ELK papieren document aan het dossier toe te voegen. Wij vragen ook dat er een USB aan het dossier wordt toegevoegd waarop staat:

- PDF met plannen, elk plan op in een aparte file, opgesteld volgens het normenboek.

- Teksten in WORD, bijv beschrijvende nota. Telkens een aparte file per nota

- De nodige kleurenfoto’s (3 of 6).

Dit is verplicht voor elke aanvraag met architect die analoog wordt ingediend, het is optioneel voor aanvragen zonder architect maar zeker aan te raden.

Soorten aanvragen

Procedure en termijn

Er zijn twee verschillende procedures:

Vereenvoudigde procedure:

 • Van toepassing voor beperkte verandering van een vergund project
 • Project dat uitsluitend tijdelijke inrichtingen of activiteiten omvat
 • Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst
 • Types van projecten die door de Vlaamse Regering worden aangewezen.

Een vereenvoudigde aanvraag is enkel mogelijk indien er:

- Geen openbaar onderzoek moet worden gehouden

- Geen milieueffectrapport, veiligheidsrapport of passende beoordeling opgenomen in de aanvraag.

Termijn: Beslissing 60 dagen NA volledigheid en ontvankelijkheid van uw dossier (volledigheid en ontvankelijkheid maximaal 30 dagen na ontvangst). U dient de vergunning nog 30 dagen aan te plakken voor u mag starten met de werken. Totale termijn is ongeveer 120 dagen.

Gewone procedure

In alle andere gevallen is de gewone procedure van toepassing

Termijn: Beslissing 105 dagen NA volledigheid en ontvankelijkheid van uw dossier (volledigheid en ontvankelijkheid maximaal 30 dagen na ontvangst). Beslissing 120 dagen NA volledigheid en ontvankelijkheid indien er advies van de omgevingsvergunningscommissie vereist is. U dient de vergunning nog 30 dagen aan te plakken voor u mag starten met de werken. Totale termijn is ongeveer 165 dagen (180 dagen indien met OVC)

Melding

In bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden kan u ook een melding indienen.

https://www.drogenbos.be/nl/product/335/obligations-et-exemptions-dautorisation

Termijn: Indien melding niet verboden is, wordt er akte genomen van de melding binnen een termijn van 30 dagen NA ontvangst. U moet de betekening van deze meldingsakte afwachten voor u kan starten met de werken/exploitatie.

 

Retributie en belasting

De belasting voor het afleveren van administratieve documenten in functie van de

omgevingsvergunning wordt als volgt vastgesteld.

  • De omgevingsvergunning en de behandeling van het administratieve dossier zonder openbaar onderzoek, digitaal ingediend via het omgevingsloket (vereenvoudigde procedure - digitaal): €50;
 • De omgevingsvergunning en de behandeling van het administratieve dossier met

openbaar onderzoek, digitaal ingediend via het omgevingsloket (gewone procedure – digitaal): €150;

 • De omgevingsvergunning en de behandeling van het administratieve dossier zonder openbaar onderzoek, niet digitaal ingediend via omgevingsloket (vereenvoudigde procedure – analoog): €150;
 • De omgevingsvergunning en de behandeling van het administratieve dossier met openbaar onderzoek, niet digitaal ingediend via omgevingsloket (gewone procedure – analoog): €250;
 • De opmaak van stedenbouwkundige inlichtingen, per kadastraal perceel: €100;
 • Stedenbouwkundig attest: €50;
 •  
 • Planologisch attest: €150;
 •  
 • Publicatiekosten: werkelijke kostprijs wordt doorgerekend aan de aanvrager.

 

https://www.drogenbos.be/nl/product/341/belastingreglementen

https://www.drogenbos.be/nl/product/141/retributiereglementen

 

Formulieren en normenboeken

Aanvraagformulier (enkel analoog)

Het aanvraagformulier is opgedeeld in verschillende bijlages. Afhankelijk van uw project moet u mogelijk verschillende bijlages invullen. Ook is het mogelijk dat het aanvraagformulier u bijkomende addenda vraagt, deze zijn allemaal terug te vinden in bijlage 2 – Addendabibliotheek.

Bijlage 1: Aanvraagformulier omgevingsvergunning

Bijlage 2: Addendabibliotheek

Bijlage 3: Verkavelen van gronden

Bijlage 4: Melding overdracht exploitatie

Bijlage 5: Bijstellen of afwijking milieuvoorwaarden

Bijlage 6: Bijstelling verkaveling

Bijlage 7: Melding

Bijlage 19: Omzetting milieuvergunning

Bijlage 20: Melding stopzetting of verval exploitatie

Voor meer informatie kan u terecht op www.omgevingsloket.be.

Normenboeken (analoog en digitaal):

Bepaalde onderdelen van uw aanvraag, zoals de plannen, moeten voldoen aan normen. Deze kan u terugvinden in de normenboeken.

http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/normenboeken-voor-dossiersamenstelling

Deze normen maken deel uit van de volledigheidsanalyse van uw dossier, deze normen moeten ook gevolgd worden voor de analoge aanvragen.