Verklaring van wettelijke samenwoonst

Wettelijke samenwoning is het samenleven van twee personen die hiervoor een verklaring bij de dienst burgerzaken van hun gemeenschappelijke woonplaats afleggen.

Om deze verklaring te kunnen afleggen mogen geen van beiden gehuwd zijn of verbonden door een andere verklaring van wettelijke samenwoonst. Indien jullie een bepaalde regeling willen betreffende jullie goederen of eigendom moeten jullie je eerst wenden tot een notaris om een authentieke akte te laten opstellen. Van deze akte wordt een melding gemaakt in de verklaring tot wettelijke samenwoning. 

Indien je wettelijk samenwonend bent maar een einde aan je relatie wil stellen, zijn er twee mogelijkheden om uit elkaar te gaan:

  • in onderling akkoord
  • éénzijdig: partners die wettelijk samenwonen kunnen ook feitelijk uit elkaar gaan zonder een verklaring af te leggen bij het gemeentebestuur. De rechten en plichten als wettelijke samenwoner blijven dan bestaan, tot één van hen beslist daaraan een einde te stellen. Je hebt als wettelijk samenwonende de mogelijkheid je tot de vrederechter te wenden voor dringende en voorlopige maatregelen.

Kostpijs

Gratis

€ 150,00 bij éénzijdige verklaring van beëindiging van de verklaring

Openingsuren en contact

Burgerzaken

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 11
e-mail
burgerzaken@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Enkel op afspraak voor vreemdelingendossiers