De vereenvoudigde procedure

Een bestaande voorheen reeds socio-economisch vergunde handelsvestiging kan bij een beperkte uitbreiding of bij een beperkte verhuis, gebruikmaken van de vereenvoudigde procedure, deze procedure bestaat uit een voorafgaande verklaring gericht aan de gemeentelijke instanties van de gemeente van vestiging.

De uitbreiding zoals bedoeld binnen de vereenvoudigde procedure mag niet meer bedragen dan 20 % van de voorheen vergunde nettoverkoopoppervlakte met een maximum van 300 m².

De verhuis zoals bedoeld binnen de vereenvoudigde procedure moet plaatsvinden binnen eenzelfde gemeente en binnen een straal van 1000 meter van de bestaande vergunde inplanting.

Openingsuren en contact

Omgevingsvergunning

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
wo@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag: 9.00 uur - 12.00 uur
Morgen gesloten

Enkel op afspraak 

Wonen en Omgeving

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
wo@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag: 9.00 uur - 12.00 uur
Morgen gesloten

Enkel op afspraak