Socio economische vergunningen

Wenst u een kleinhandelszaak te starten, d.w.z. een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² toegankelijk voor het publiek, dan moet u in het bezit worden gesteld van een socio- economische vergunning. Het verzoek tot het verkrijgen van deze socio- economische machtiging kan worden ingediend door elke belanghebbende en wordt gericht aan de gemeentelijke administratieve instantie van de plaats van vestiging.

De machtiging wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen. In bepaalde omstandigheden wordt voorafgaandelijk aan de machtiging, het advies van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) gevraagd.

Wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen