Vaccinatie

COVID-19 – 7de BERICHT AAN DE BEVOLKING

Vaccinatie voor Drogenbossenaars

Beste inwoner,

Inwoners van Drogenbos, Beersel, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode kunnen zich laten vaccineren in het vaccinatiecentrum in het DOC in Alsemberg (tegenover de Sint-Victorschool).

We kunnen niet iedereen op hetzelfde moment vaccineren. Daarom zijn er prioritaire groepen: de meest kwetsbare bevolkingsgroepen komen eerst aan de beurt (maart), gevolgd door de essentiële beroepen (mei) en daarna de rest van de bevolking (juni). Of de timing gerespecteerd kan worden, hangt natuurlijk af van de beschikbaarheid van vaccins.

Jouw vaccinatie in een aantal punten

 • Je wordt opgeroepen door de Vlaamse Overheid via brief op naam. Indien jouw gsm-nummer en e-mailadres gekend zijn, krijg je de oproeping ook via deze kanalen. In deze persoonlijke brief worden de data van vaccinatie vermeld. Omdat we het als gemeente nodig achten onze inwoners voldoende te informeren, vind je als bijlage een VOORBEELD van deze oproepingsbrief in vier talen.
 • Bij interesse, bevestig je je aanwezigheid via de website of het telefoonnummer die je in de oproepingsbrief terugvindt. Indien je niet kan komen op deze momenten maak je een nieuwe afspraak via de website of het telefoonnummer die je in de oproepingsbrief terugvindt.
 • Je krijgt twee vaccins, waardoor er 2 afspraken voorzien zijn. Noteer deze twee afspraken in jouw agenda.
 • Op de dag van de vaccinatie
  • Breng mee: de oproepingsbrief (inclusief e-ticket met QR-code) en jouw identiteitskaart.
  • Draag een mondmasker:?bij voorkeur een?chirurgisch masker,?geen?bandana?of?sjaal.
  • Je krijgt een vaccinatie in je bovenarm. Draag hiervoor makkelijke kledij.
  • Kom alleen, behalve als je hulp nodig hebt.
  • Aan de ingang zal een steward jouw temperatuur controleren.
  • Aan de balie wordt jouw identiteit, jouw afspraak en jouw COVID-19-vaccinatiekaartje (als je voor je 2de vaccinatie komt) gecontroleerd. Nadien mag je plaatsnemen in de wachtzaal.
  • Een verpleegkundige registreert wie aan de beurt is en stelt enkele medische vragen. Op basis van die vragen wordt nagegaan of je een vaccin mag krijgen.
  • Wanneer dat het geval is, zal de vaccinator in een volgende ruimte het spuitje zetten.
  • Na de vaccinatie moet je 15 minuten wachten in de tweede wachtruimte om na te gaan of er geen allergische reacties optreden.
  • Na 15 minuten mag je naar huis terugkeren.

Mobiliteit

 • Adres vaccinatiecentrum DOC Alsemberg: Gemeenveldstraat 3 - 1652 Alsemberg
 • Met de wagen: Drogenbossenaars worden gevraagd om Parking 1 en Parking 2 te gebruiken.
 • Met de fiets: Er is voldoende fietsparking voorzien waar je je fiets veilig kan achterlaten.
 • Met het openbaar vervoer: bus De Lijn 153, halte Sint-Victor of Winderickxplein.
 • Indien je problemen ondervindt om je naar het vaccinatiecentrum te begeven, kan je bellen naar het gratis nummer 0800 900 59 of een e-mail sturen naar vaccinatie@drogenbos.be.

Moet je je laten vaccineren?

 • De vaccinatie is niet verplicht, maar wordt aangeraden voor je eigen gezondheid en die van de mensen in je omgeving.
 • Alleen als bijna iedereen zich laat vaccineren, kunnen we de ziekte onder controle krijgen.
 • De vaccinatie is gratis.

Waarom is het belangrijk dat je je laat vaccineren?

 • De vaccinatie activeert het immuunsysteem en zorgt dat je niet ziek wordt van COVID-19.
 • Elk vaccin werkt en wordt heel streng gecontroleerd op veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit.
 • Als meer dan 70% van alle mensen in België zich laat vaccineren, kan het virus zich minder snel verspreiden. Dan zijn alle mensen beschermd. Dat heet groepsimmuniteit.

Over het vaccin

 • De bestanddelen van de vaccins zijn te vinden in de bijsluiters: https://www.laatjevaccineren.be/beschikbare-covid-19-vaccins. Er zit geen gelatine of kippeneiwit in de mRNA vaccins, en al helemaal geen aluminium of kwik.
 • Nevenwerkingen: We noteren zoals bij andere vaccinaties lokale en algemene nevenwerkingen. Die nemen licht toe na toediening van de tweede vaccindosis en verdwijnen binnen 48u vanzelf. Het gaat om pijn, roodheid, spierstijfheid op de plaats van injectie, en bij sommigen wat koorts, vermoeidheid en misselijkheid.
 • Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) keurt vaccins alleen goed als ze veilig zijn, goed werken en de juiste kwaliteit hebben. De snelheid van ontwikkeling van de COVID-19 vaccins wordt vooral bepaald door de mate waarin alle activiteiten voorrang hebben gekregen.

Vaccinatie bij “speciale gevallen”

 • Heb je een chronische ziekte? Als je besmet bent met het COVID-19 virus krijg je vaak ergere symptomen. Een vaccin is hier dus extra belangrijk. De vaccins zijn ook getest bij mensen met een chronische ziekte.
 • Je krijgt beter geen vaccinatie als je ernstige allergische reacties hebt ontwikkeld op één van de bestanddelen van het vaccin.
 • Als je zwanger bent, is het niet aanbevolen om je te laten vaccineren. De weinige gegevens die vandaag beschikbaar zijn tonen geen veiligheidsproblemen aan voor vaccinatie tijdens de zwangerschap, maar er is nog onvoldoende bewijs om een COVID-19-vaccin ook echt aan te raden tijdens een zwangerschap.
 • --> Raadpleeg jouw huisarts!

In welke gevallen stel je vaccinatie beter even uit?

 • Als je ziekteverschijnselen hebt met of zonder koorts (>38°C). Je kan ingeënt worden vanaf dag 14 na genezing.  
 • Als je een COVID-19 infectie doormaakt of positief getest hebt voor COVID-19. Je kan ingeënt worden vanaf dag 14 na genezing of dag 14 na een positieve PCR-test, in het geval dat het een infectie zonder symptomen betreft. 
 • Als je in quarantaine zit. Vaccinatie wordt uitgesteld tot de quarantaineperiode voorbij is. 
 • Als je een ernstige COVID-19 infectie hebt doorgemaakt en behandeld werd met een hoge dosis systemische corticoïden. Het is dan aangewezen de vaccinatie uit te stellen tot de corticoïden minstens 4 weken zijn stopgezet.
 • Als je een ernstige COVID-19 infectie hebt doorgemaakt en behandeld werd met monoklonale anti-COVID-19-antistoffen of plasma met anti-COVID-19-antistoffen. Dan moet er een interval van 2 à 3 maanden gerespecteerd worden.
 • Een geplande medische ingreep onder algemene verdoving. Een minimuminterval van 48 uur wordt geadviseerd tussen de vaccinatie en verdoving.

Meer informatie